กิจกรรมหลักสูตร

เวทีติดตามประเมินเสริมพลังผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ

วันที่ 23 เมษายน 2564 เวทีติดตามประเมินเสริมพลังผู้นำขั …

เวทีติดตามประเมินเสริมพลังผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ Read More »

เวทีติดตามประเมินเสริมพลังผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวทีติดตามประเมินเสริมพลังผู้นำขั …

เวทีติดตามประเมินเสริมพลังผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ Read More »

ประชุมเตรียมความพร้อมในการติดตามประเมินหนุนเสริมพลังการดำเนินโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ” ครั้งที่ 3

วันที่ 5 มีนาคม 2564 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการ …

ประชุมเตรียมความพร้อมในการติดตามประเมินหนุนเสริมพลังการดำเนินโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ” ครั้งที่ 3 Read More »

เวทีติดตามประเมินหนุนเสริมพลังการดำเนินโครงการ“พัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงาน สร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ”

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวทีติดตามประเมินหนุนเสริมพลังการด …

เวทีติดตามประเมินหนุนเสริมพลังการดำเนินโครงการ“พัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงาน สร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ” Read More »

ประชุมเตรียมความพร้อมในการติดตามประเมินหนุนเสริมพลังการดำเนินโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ” ครั้งที่ 2

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เข้าร่วมประชุมประชุมเตรียมควา …

ประชุมเตรียมความพร้อมในการติดตามประเมินหนุนเสริมพลังการดำเนินโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ” ครั้งที่ 2 Read More »

ประชุม คณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุม คณะทำงานโครงการพัฒนาศั …

ประชุม คณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ Read More »

ประชุม คณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ

วันที่ 8 มกราคม 2564 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนา …

ประชุม คณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ Read More »

นำเสนอรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โครงการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของภาคีเครือข่าย

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นำเสนอรายงานความก้าวหน้าผลการดำเ …

นำเสนอรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โครงการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของภาคีเครือข่าย Read More »

ประชุม คณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพัฒ …

ประชุม คณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ Read More »

ประชุม คณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพ …

ประชุม คณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ Read More »