ประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายตามสมรรถนะ 5+2”

“หลักสูตรพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายตามสมรรถนะ 5+2สำนักพั …

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายตามสมรรถนะ 5+2” Read More »

ขอเชิญ : ผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเสริมสมรรถนะ 5+2

ขอเชิญ : เครือข่าย หน่วยงาน องค์กร และผู้สนใจทั่วไป เข้ …

ขอเชิญ : ผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเสริมสมรรถนะ 5+2 Read More »