ติดต่อเรา

ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
อาคาร 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055416601 ต่อ 1738 

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ