ประชาสัมพันธ์

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายตามสมรรถนะ ๕+๒ ครั้งที่ ๒ (๔ วัน)

แบบประเมินก่อนเข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการ แบบประเมินหลังเข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการ เอกสารประกอบการฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสมรรถนะผู้นําขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสังคมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพภ …
รายละเอียด

ห้องเรียนหลักสูตรพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย

ห้องประชุมออนไลน์ (ผ่านโปรแกรม Zoom) ห้องประชุมออนไลน์ “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายตามสมรรถนะ ๕+๒” รุ่นที่ 1แบบประเมินก่อนเข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการแบบประเมินหลังเข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ มิถ …
รายละเอียด

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายตามสมรรถนะ ๕+๒ ครั้งที่ ๑”

“หลักสูตรพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายตามสมรรถนะ ๕+๒ ครั้งที่ ๑” สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.)/มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.) สมัครได้ที่นี่ https://info.uru.ac.th/kmcourse/register/ กำหนดการฝึกอบรม https://info.uru.ac.th/kmcourse/news …
รายละเอียด

กิจกรรมหลักสูตร