ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือครั้งที่ 11 /2563

วันที่ 29 เมษายน 2563 ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือครั้งที่ 11 /2563 เพื่อร่วมกันพิจารณา (ร่าง) คู่มือหลักสูตร 5+2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือและหารือแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานเพื่อสุขภาวะชุมชนของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ+แนวทางการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีผู้รับผิดชอบหลัก ทั้ง 7 หลักสูตรเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ห้องพิชัยพรรณ ชั้น 3 อาคาร 12 เรือนต้นสัก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *