การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือครั้งที่ 11 /2563

วันที่ 29 เมษายน 2563 ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพ …

ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือครั้งที่ 11 /2563 Read More »

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนรู้

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ป …

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนรู้ Read More »