ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนรู้

วันที่ 27 พฤศจิกายน .. 2562 รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการฯ ทีมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ , ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ผอ.ภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะที่สอดคล้องกับกรอบการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ร่วมกับ ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผอ.สถาบันจัดการระบบสุขภาพ ทีมอาจารย์ และวิทยากรประจำหลักสูตร ทั้ง 5 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรที่ 1 หลักการและแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาวะ หลักสูตรที่ 2 การบริหารโครงการสุขภาวะ หลักสูตรที่ 3 การสื่อสารเพื่อสังคมสุขภาวะ หลักสูตรที่ 4 การสร้างและบริหารเครือข่าย และหลักสูตรที่ 5 ผู้นำและทักษะการจัดการในงานสุขภาวะ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระบบกลไกการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานเสริมสร้างสุขภาวะในพื้นที่และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ ของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *