แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนรู้

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการฯ ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และทีมอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนรู้ เพิ่มขีดความสามารถผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะที่สอดคล้องกับกรอบการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย วันที่ 27 พฤศจิกายน .. 2562 ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา และวางแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานเพื่อสุขภาวะชุมชนของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ ของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ ห้องประชุมศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารเรือนต้นสัก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

1 thought on “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนรู้”

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *