กิจกรรมหลักสูตร

เวทีประชุมหารือโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ ของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ

28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นำโดย อ.ดร.รดี ธนารักษ์ รองอธิการบด …

เวทีประชุมหารือโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ ของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ Read More »

เวทีประชุมคณะกรรมการเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยประเด็นชุมชนจัดการตนเอง ภายใต้สังคมและวัฒนธรรมล้านนา

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เข้าร่วมเวทีประชุมคณะกรรมการเครือ …

เวทีประชุมคณะกรรมการเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยประเด็นชุมชนจัดการตนเอง ภายใต้สังคมและวัฒนธรรมล้านนา Read More »

เวทีเชิงปฏิบัติการ Team Building เพื่อการพัฒนากลไก Core Team ภาคีขับเคลื่อนเครือข่ายภาคีสุขภาวะพื้นที่ภาคเหนือ

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ประชุมเวทีเชิงปฏิบัติการ Team Bui …

เวทีเชิงปฏิบัติการ Team Building เพื่อการพัฒนากลไก Core Team ภาคีขับเคลื่อนเครือข่ายภาคีสุขภาวะพื้นที่ภาคเหนือ Read More »

เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการเครือข่ายและ แผนพัฒนาต่อเนื่องของภาคีสุขภาวะ

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ …

เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการเครือข่ายและ แผนพัฒนาต่อเนื่องของภาคีสุขภาวะ Read More »

เวที “สร้างสุขภาคใต้” ครั้งที่ 11 สร้างคนใต้คุณภาพชีวิตดี

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เข้าร่วมประชุมเวที “สร …

เวที “สร้างสุขภาคใต้” ครั้งที่ 11 สร้างคนใต้คุณภาพชีวิตดี Read More »

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพตามแนวคิดใหม่

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ห …

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพตามแนวคิดใหม่ Read More »

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปบทเรียนการดำเนินงานและวางแผนการขับเคลื่อนต่อเนื่องของ เครือข่ายภาคีสุขภาวะพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เข้าร่วมเวทีประชุมเชิงปฏิบัติกา …

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปบทเรียนการดำเนินงานและวางแผนการขับเคลื่อนต่อเนื่องของ เครือข่ายภาคีสุขภาวะพื้นที่ภาคเหนือตอนบน Read More »