นำเสนอรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โครงการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของภาคีเครือข่าย

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นำเสนอรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โครงการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของภาคีเครือข่าย โดยผ่านระบบซูม (ZOOM) วัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินโครการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของภาคีเครือข่าย และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสังคมสุขภาวะในพื้นที่ ที่เป็นประเด็นร่วมของเครือข่าย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ นวัตกรรมของแต่ละภาคีเครือข่ายในพื้นที่

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *