กิจกรรมหลักสูตร

ประชุม คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ”

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโ …

ประชุม คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ” Read More »

อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายตามสมรรถนะ 5+2” รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2

วันที่ 22 สิงหาคม 2563  อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรพัฒ …

อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายตามสมรรถนะ 5+2” รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 Read More »

ประชุมวางแผน อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายตามสมรรถนะ 5+2” รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เข้าร่วมประชุมวางแผน อบรมเชิงปฏิ …

ประชุมวางแผน อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายตามสมรรถนะ 5+2” รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 Read More »

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสมรรถนะผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมเสริมสังคมสุขภาวะ ของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ …

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสมรรถนะผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมเสริมสังคมสุขภาวะ ของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ Read More »

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสมรรถนะผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ ของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื …

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสมรรถนะผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ ของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ Read More »

ประชุม เชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตร และรูปแบบกิจกรรมเสริมสมรรถนะผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ประชุม เชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน …

ประชุม เชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตร และรูปแบบกิจกรรมเสริมสมรรถนะผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ Read More »

ประชุม พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบกิจกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ประชุมพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบกิจ …

ประชุม พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบกิจกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ Read More »

ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ (5+2)

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 คณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ …

ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ (5+2) Read More »

ประชุม คณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ ครั้งที่ 13

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เข้าร่วมประชุม คณะทำงานโครงการพั …

ประชุม คณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ ครั้งที่ 13 Read More »

ประชุม คณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ ครั้งที่ 12

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ประชุม คณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภ …

ประชุม คณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ ครั้งที่ 12 Read More »