ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ (5+2)

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 คณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ (5+2) ร่วมประชุม (ครั้งที่ 12/2563) ณ ห้องพิชัยพรรณ ชั้น 3 อาคาร 12 เรือนต้นสัก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพื่อพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานเพื่อสุขภาวะชุมชนของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ (ผ่านทางระบบออนไลน์) พิจารณาคู่มือเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งการพิจารณากลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมเสริมสมรรถนะฯ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *