ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ นำโดย รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการฯ ร่วมกันประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรเสริมสมรรถนะผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ ซึ่งประกอบด้วย 5+2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรที่ 1 หลักการและแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาวะ หลักสูตรที่ 2 การบริหารโครงการสุขภาวะ หลักสูตรที่ 3 การสื่อสารเพื่อสังคมสุขภาวะ หลักสูตรที่ 4 การสร้างและบริหารเครือข่าย หลักสูตรที่ 7 การจัดการความยั่งยืน หลักสูตรที่ 6 การจัดการความรู้ หลักสูตรที่ 5 ผู้นำและทักษะการจัดการในงานสุขภาวะ ห้องประชุมศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคาร 12 เรือนต้นสัก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *