เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการเครือข่ายและ แผนพัฒนาต่อเนื่องของภาคีสุขภาวะ

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการเครือข่าย และพัฒนาต่อเนื่องของภาคีสุขภาวะ ณ ห้องประชุมโรงแรมลดอร จังหวัดลำปาง การขับเคลื่อนงานของภาคีเครือข่ายสุขภาวะภาคเหนือ ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่ ซึ่งเป็นฐานในการผลักดันจาก พื้นที่ไปสู่นโยบายในระดับจังหวัดและ นโยบายชาติ จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบการบริหารจัดการเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและมีแผนการดำเนินงานรวมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ในการสร้างเสริมสุขภาพที่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุภาพและ สร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพระดับหมู่บ้าน อำเภอ จังหวัด และระดับเครือข่ายภูมิภาคต่อไปในอนาคต

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *