เวทีเชิงปฏิบัติการ Team Building เพื่อการพัฒนากลไก Core Team ภาคีขับเคลื่อนเครือข่ายภาคีสุขภาวะพื้นที่ภาคเหนือ

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ประชุมเวทีเชิงปฏิบัติการ Team Building เพื่อการพัฒนากลไล Core Team ภาคีขับเคลื่อนเครือข่ายภาคีสุขภาวะพื้นที่ภาคเหนือ ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย การขับเคลื่อนงานของภาคีเครือข่ายสุขภาวะภาคเหนือ ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่ ซึ่งเป็นฐานในการผลักดันจาก พื้นที่ไปสู่นโยบายในระดับจังหวัดและ นโยบายชาติ จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาพัฒนากลไก Core Team ภาคีขับเคลื่อนเครือข่ายภาคีสุขภาวะพื้นที่ภาคเหนือ ในการหนุนเสริมเพื่อ สร้างเสริมสุขภาพที่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุภาพและ สร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพระดับหมู่บ้าน อำเภอ จังหวัด และระดับเครือข่ายภูมิภาคต่อไปในอนาคต

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *