นำเสนอร่างหลักสูตรและรูปแบบกระบวนการเรียนรู้พร้อมคู่มือ เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะทำงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้นำเสนอ (ร่าง) หลักสูตรและรูปแบบกระบวนการเรียนรู้พร้อมคู่มือ เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง ต่อ คณะผู้บริหารสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) วัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ (ร่าง) หลักสูตรและรูปแบบกระบวนการเรียนรู้พร้อมคู่มือ เครื่องมือที่เกี่ยวข้องต่อ สสส. และเพื่อเพิ่มเติมความสมบูรณ์หลักสูตรและรูปแบบกระบวนการเรียนรู้พร้อมคู่มือ เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ ของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรุงเทพมหานคร

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *