750

นักวิจัย

รายละเอียด

315

ผู้เชี่ยวชาญ

รายละเอียด

700

งานวิจัย

รายละเอียด

2

ผลงานสร้างสรรค์

รายละเอียด

ข้อมูลระบบ (จำแนกตามหน่วยงาน)

พื้นที่ชุมชน

ปัญหาเชิงพื้นที่
  • 26 การบริหารจัดการ..
  • 16 การจัดสวัสดิการ..
  • 13 เกษตรกรรมยั่งยื..
  • 70 การจัดการทรัพยา..
  • 30 การเรียนรู้ของเ..
  • 35 การดูแลสุขภาพชุ..
  • 0 การจัดการภัยพิบ..
  • 1 การลงทุนด้านสุข..

พื้นที่ชุมชน

สถิติการใช้ระบบ

สับปะรดห้วยมุ่น


Map Loading...

พื้นที่การปลูกไม้ผล


Map Loading...