บริการศูนย์ข้อมูลผู้ใช้ (SSO)

https://assets.digitalocean.com/articles/oauth/abstract_flow.png

ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง

ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง (URUC-Passport) ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยี "Oauth2.0" ที่จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบต่างๆ ได้โดยใช้บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเดียว ( Single Sign-On ) นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกต่อการเข้าถึงบริการแบบรวมศูนย์ ผ่านระบบเว็บไซต์กลางของมหาวิทยาลัย (URU-InfoCenter)
 • ไคลเอ้นท์ไม่ต้องพัฒนาระบบจัดการผู้ใช้งาน
 • ผู้ใช้ไม่ต้องจำรหัสผ่านหลายชุด
 • ผู้ใช้ไม่ต้องเสียเวลากรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนขอใช้บริการ
 • ผู้ใช้ไม่ต้องเสียเวลาล็อกอินซ้ำกับบริการที่จะเข้าใช้งาน

การพัฒนา SSO ด้วยโปรโตคอล OAuth2.0

OAuth เป็นโปรโตคอลที่ใช้ในการร้องขอข้อมูลจาก Remote Server ซึ่งไม่มีการจำกัดประเภทของข้อมูล สามารถเป็นได้ทั้งรูปภาพ, ไฟล์เสียง หรือข้อมูลที่เป็น Text โดยทางมหาวิทยาลัยได้นำโปรโตคอลนี้มาปรับใช้ใน การส่งข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง (URUC-Passport) เพื่อให้ได้ข้อมูลกลับมาในรูปแบบของ JSON ดังนั้นผู้ใช้ระบบและแอพพลิเคชันที่เชื่อมต่อจะสามารถพัฒนาชุดคำสั่งหรือระบบ OAuth Consumer เพื่อใช้ในการร้องขอข้อมูลผู้ใช้จากระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง (OAuth Provider) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
 • ระบบผู้ใช้บริการร้องขอ "Request Token" จาก OAuth Provider
 • OAuth Provider ส่ง "Request Token" กลับมาให้ระบบที่ร้องขอ
 • ผู้ใช้ตัดสินใจว่าจะอนุญาติให้ระบบที่ร้องขอสามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้จากศูนย์กลางได้หรือไม่
 • OAuth Provider ส่งข้อมูลผู้ใช้กลับไปยังระบบบริการที่ร้องขอ
 • ระบบบริการร้องขอได้รับรหัสสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูล “Access Token”
 • OAuth Provider แลก “Request Token” เป็น “Access Token” และส่งกลับมา
 • ระบบบริการที่ร้องขอได้รับ “Access Token” ดึงข้อมูลของผู้ใช้

การเชื่อมต่อกับระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง