ข่าวสาร&กิจกรรม จัดการข้อมูล

ข่าวสาร&กิจกรรม

ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้ส่ง วันที่ Action
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมการนำเข้าข้อมูลระบบจัดการข้อมูลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น นายณัฐพล วงษ์รัมย์ 2018-06-08 15:04:56
2 การประชุมเพื่อรายงานการดำเนินงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และจัดทำเเผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่อไป mr.Admin LRD 2018-02-06 10:44:14
3 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูล mr.Admin LRD 2018-02-06 10:15:39