ระบบสารสนเทศโครงการยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ติดต่อสอบถาม

กองนโยบายและแผน

ติดต่อสอบถาม ปัญหาการใช้งาน ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาระบบ? ยินดีน้อมรับทุกความคิดเห็นของทุกท่าน.

ชื่อเรื่อง
รายละเอียด
 • กองนโยบายและแผน

  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 • 055-416601 ต่อ 1652 ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
  1653 , 1654 กลุ่มงานงบประมาณ
  1682 กลุ่มงานยุทธศาสตร์
  1655 กลุ่มงานโยธาสถาปัตยกรรม

 • plan.uru@gmail.com