ล็อกอิน
   
   
     
หรือ Login with Passport
ลงทะเบียนสมาชิก
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ออนไลน์ 1 คน
ผูู้เข้าชมวันนี้ 2 คน
»» ผู้เข้าชมเมื่อวาน 1 คน
»» ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ 3 คน
»» ผู้เข้าชมเดือนนี้ 29 คน
»» ผู้เข้าชมปีนี้ 88 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 88 คน
 
  แนะนำระบบ
        ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย. เป็นระบบที่จัดทำขึ้นบนพื้นฐานการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยของบุคลากร และสร้างเครือข่ายการสื่อสารกับนักวิจัย ขับเคลื่อนระบบโดยการสื่อสารผ่านทางระบบอีเมลล์ ให้ระบบมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง
 
ความเคลื่อนไหวของระบบ   งานวิจัยมาใหม่ล่าสุด
ระบบฐานข้อมูลมีนักวิจัยจำนวน 238 คน
มีงานวิจัยจำนวน 168 งาน
มีแหล่งทุนวิจัยจำนวน 10 แหล่งทุน
มีการค้นหางานวิจัยจำนวน 2168 ครั้ง
คำค้นล่าสุด พลกฤต, วิทยาลัยน่าน, วิทยาลัยน่าน, พงศ์ธรพฤกษ์, พงศ์ธรพฤกษ์, สุภาพร, สุภาพร, สุภาพร, ฐานข้อมูล, ฐาน, dd, dd, ฐาน, สารัล, ภานุ, ภานุ, ภานุ, การพัฒนา, ภานุ, ภานุ,
 
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสาหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะของชุมชน (อบต.บ้านกาศ อ.สูงเม่นจ.แพร่)
ชื่องานวิจัย : รูปแบบการสร้างผู้ประกอบการดาเนินกิจการเพื่อสังคม สาหรับหนุนเสริมระบบบริหารจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วม พื้นที่ อบต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ชื่องานวิจัย : การสร้างต้นแบบเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อระดับชุมชน องค์การบริหารตำบลบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
     
ข่าวสารงานวิจัย
เรื่อง : ช่วงปรับปรุงข้อมูล
เรื่อง : ทดสอบการประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย มรอ.
  งานวิจัยที่ถูกดาวน์โหลดมากสุด
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยแบบสร้างเครือข่ายงานวิจัยมีชีวิตสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ชื่องานวิจัย : รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการสืบทอดและพัฒนาภูมิปัญญาการสร้างเสริมสุขภาวะของเครือข่ายสถานศึกษาและองค์กรท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
ชื่องานวิจัย : รูปแบบการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานครูคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการความรู้
     
   

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมืองจ.อุตรดิตถ์ 53000  โทร 055 411096 ต่อ 1642
  Copyright © 2013, research.uru.ac.th,
All Rights Reserved.