ประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอหลักสูตรและรูปแบบกิจกรรม เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของหลักสูตร

วันที่ 22 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะทำงาน ร่วมให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอหลักสูตรและรูปแบบกิจกรรม เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุระสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเติมเต็มความสมบูรณ์ของหลักสูตรโดยภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการนำเสนอภาพรวมหลักสูตร/กิจกรรมเสริมสมรรถนะ 5+2 โดย อาจารย์ผระพันธ์ แจ้งเอี่ยม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และการให้ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเพิ่มเติมความสมบูรณ์ของรูปแบบกระบวนการ/กิจกรรมเสริมสมรรถนะ ครั้งที่ และการนำเสนอผลการปฏิบัติการกลุ่ม เพื่อวางแผนการดำเนินงานต่อไป การประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ห้องประชุมพิชัยสงคราม ชั้น 4 อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *