เวทีประชุมหารือโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ ของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ

28 ตุลาคม .. 2562 นำโดย .ดร.รดี ธนารักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รศ.ดร.ฉัตรนภา พรมหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ และทีมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับ สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) ร่วมกันจัดเวทีประชุมหารือ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ ของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนรู้ เพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะที่สอดคล้องกับกรอบการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย และเพื่อวางแผนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ ของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ ของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ห้องประชุม 321 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรุงเทพ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *