ประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบกิจกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการฯ และคณะทำงานโครงการพัฒนาศักพภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ ร่วมประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบกิจกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเติมความสมบูรณ์ของการพัฒนาหลักสูตรและกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มวิทยากรแกนนำและผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ พร้อมทั้งกำหนดแผนการดำเนินงานในครั้งต่อไป ห้องประชุมศูนย์บรูณาการพันธ์กิจสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารเรือนต้นสัก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์พัฒนา

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *