ประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอ (ร่าง) หลักสูตรและรูปแบบกิจกรรมเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์

วันที่ 21 มีนาคม 2563 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอ (ร่าง) หลักสูตรและรูปแบบกิจกรรมเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ ณ ห้องประชุมพิชัยพรรณ ชั้น ๓ อาคารเรือนต้นสัก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *